پست ویژه موزیک پلاس
تمامی فعالیت های سایت موزیک پلاس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دانلود آهنگ یونا کی مثل من

همراهان همیشگی هم اکنون شنونده آهنگ جدید یونا بنام کی مثل من از رسانه موزیک پلاس باشید

ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺬاره ﺑﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازش
ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺸﻘﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاﺑﻪ
ول ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻴﻮ ﻧﺼﻒ ﻛﺎره

Dear audience, now listen to the new song from: Youna In the name Ki Mesle Man Be in the media musicsplus.ir

دانلود آهنگ یونا کی مثل من

دانلود آهنگ یونا کی مثل من

◊ ► ◄ ◊

◊ ► ◄ ◊

◊ ► ◄ ◊

پخش آنلاین
دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال [320] دانلود آهنگ با کیفیت خوب [128]

متن آهنگ کی مثل من یونا

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺬاره ﺑﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازش
ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺸﻘﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاﺑﻪ
ول ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻴﻮ ﻧﺼﻒ ﻛﺎره
======== • • ========
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻘﻪ اش ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻏﺪو ﺗﻐﻴﻴﺮم داده
ﻣﻴﺨﻮاﻣﺶ ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻳﺒﻢ داده
======== • • ========
اﻟﺎن دم ﺻﺒﺤﻪ ﻛﻰ ﺟﺎ ﻣﻦ ﺑﻐﻞ ﺗﻮه
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻋﻜﺴﺎم ﻫﻨﻮز ﺑﻐﻞ ﺧﻮدت
ﮔﻔﺘﻰ دورﻳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻣﻴﺎره وﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز اﮔﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪ ﺳﺮ ﺗﻮ
======== • • ========
ﺑﻴﺒﻰ اﮔﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﻓﺘﻢ ﺑﺪون دﻟﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻨﻮز ﻳﺎدت ﻣﻴﻔﺘﻢ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪ اﺧﻠﺎﻗﻮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮده
از ﺟﻨﺲ ﺑﺮف وﻟﻰ ﺑﺎورت ﻛﺮده
======== • • ========
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺬاره ﺑﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازش
ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺸﻘﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاﺑﻪ
ول ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻴﻮ ﻧﺼﻒ ﻛﺎره
======== • • ========
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻘﻪ اش ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻓﺪو ﺗﻐﻴﻴﺮم داده
ﻣﻴﺨﻮاﻣﺶ ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻳﺒﻢ داده
======== • • ========
ﺷﺒﺎ ﭘﻞ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺗﻮ روﻳﺎ ﺗﻮرو ﻳﺎدم
ﻣﻴﺮه ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﻗﻮﻟﺎﻣﻮ ﻳﺎدم ﻣﻴﺮه
ﺗﻮ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﻮد
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺮدی
======== • • ========
اﮔﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﻮری ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻟﺞ ﺗﻮرو درارم
ﺑﺪه ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪه ﺣﺎﻟﻢ ﻛﻢ ﻧﺸﺪه ﻋﻠﺎﻗﻢ
دوﺳﺘﺎم ﻣﻴﺨﻮان ﺗﻮرو از ﺗﻮ ﺳﺮم درارم
ﻣﻴﮕﻦ ﻫﻤﻪ دارن ﻳﻜﻴﻮ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﺪارن
======== • • ========
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺬاره ﺑﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازش
ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺸﻘﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاﺑﻪ
ول ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻴﻮ ﻧﺼﻒ ﻛﺎره
======== • • ========
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻘﻪ اش ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻓﺪو ﺗﻐﻴﻴﺮم داده
ﻣﻴﺨﻮاﻣﺶ ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻳﺒﻢ داده
━━━━━━━✦✗✦━━━━━━━━
*بازدیدکنندگان عزیز حتما نظرتونو در باره ی این موزیک برامون کامنت کنید*
*اگر در متن یا لینک دانلود آهنگ مشکلی وجود داشت کامنت بذارید تا در اسرع وقت اصلاح کنیم*
*همچنین اگر در سایت آهنگ غیر مجاز یا غیر اخلاقی وجود داشت پیام بدید تا هرچه سریع تر حذف کنیم*

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

یونا کی مثل من

موزیک پلاس ››› یونا ››› دانلود آهنگ یونا کی مثل من

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !