پست ویژه موزیک پلاس
تمامی فعالیت های سایت موزیک پلاس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دانلود آهنگ پس شما میگید بگیرمش با بهترین کیفیت

هم اکنون شنونده آهنگ زیبای پس شما میگید بگیرمش از خواننده محبوب میراث از رسانه موزیک پلاس باشید

پس شما میگید بگیرمش ؟ بله
مامان بگیرمش ؟ بله
بابا بگیرمش ؟ نه چرا چرا چرا
فیمسه اینستا شده

Dear audience, now listen to the new song from: Miras In the name Maman Be in the media musicplus.ir

دانلود آهنگ پس شما میگید بگیرمش با بهترین کیفیت

دانلود آهنگ پس شما میگید بگیرمش با بهترین کیفیت

──────── • ✤ • ────────

──────── • ✤ • ────────

──────── • ✤ • ────────

پخش آنلاین
دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال [320] دانلود آهنگ با کیفیت خوب [128]

متن آهنگ پس شما میگید بگیرمش

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
ﻫﻮش از ﺳﺮم رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
ﺷﺼﺖ درﺟﻪ ﺗﺐ دارم ﻣﺎﻣﺎن
ﺑﭽﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
اﻮا ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮم ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﻰ ﺑﻮده
ﭼﻰ ﺑﻮده
دﻟﺖ دﺳﺖ ﻛﻰ ﺑﻮده
ﻛﻰ دﻟﺘﻮ رﺑﻮده
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
دﺧﻴ‌ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ و ﺣﺎل و اﻓﺘﺮ
ﻛﻞ اﻳﺮان و رﻓﺘﻪ
وﻟﻰ ﺗﻮر ﻛﻮﻳﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
ﻣﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﻧﻪ ﭼﺮا ﭼﺮا ﭼﺮا
ﻓﻴﻤﺴﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎ ﺷﺪه
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺧﻮب ﺗﻮ دﻟﺎ ﺟﺎ ﺷﺪه
ﻣﻦ ﻛﻤﺮم ﺗﺎ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮﻣﻰ ﺻﺪ ﻛﺎ ﺷﺪه
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺧﺎﻟﻪ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
ﻣﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
ﻫﻮش از ﺳﺮم رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺷﺼﺖ درﺟﻪ ﺗﺐ دارم ﻣﺎﻣﺎن
ﺑﭽﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
واﺳﺶ ﻋﺮوﺳﻰ ﺗﻮ ﺗﺎﻳﺘﺎﻧﻴﮏ ﻣﻴﮕﻴﺮم
ﺳﺖ ﻫﺮﻣﺲ ﺷﻴﮏ ﻣﻴﮕﻴﺮم
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺑﻌﺪ ﻳﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻴﺮم و
ﺑﺎﻫﺎش ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ و ﮔﺎزو ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﻮ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ
از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ
ﺑﻴﺪار ﺑﻤﻮﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ
ﭘﺲ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻛﺎر ادارﻳﺸﻮ
ﻛﻪ ﺑﺮﻳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻳﺸﻮ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺻﺪﻫﺰار ﺗﺎ ﺳﻜﻪ ﻣﻬﺮ ﻛﻨﻴﺪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﺑﺎش راﺿﻰ ﺷﺪ
دﺧﻴ‌ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ و ﺣﺎل و اﻓﺘﺮ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﻛﻞ اﻳﺮان و رﻓﺘﻪ
وﻟﻰ ﺗﻮر ﻛﻮﻳﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ
ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
ﻣﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﻧﻪ ﭼﺮا ﭼﺮا ﭼﺮا
ﻓﻴﻤﺴﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎ ﺷﺪه
ﺧﻮب ﺗﻮ دﻟﺎ ﺟﺎ ﺷﺪه
ﻣﻦ ﻛﻤﺮم ﺗﺎ ﺷﺪه
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮﻣﻰ ﺻﺪ ﻛﺎ ﺷﺪه
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
ﺧﺎﻟﻪ ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ
ﻣﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮﻣﺶ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ
⌑≫─━━━┉┅∎⋉⋇⋊∎┅┉━━━─≪⌑
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
ﻫﻮش از ﺳﺮم رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
ﺷﺼﺖ درﺟﻪ ﺗﺐ دارم ﻣﺎﻣﺎن
ﺑﭽﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن
━━━━━━━✦✗✦━━━━━━━
*بازدیدکنندگان عزیز حتما نظرتونو در باره ی این موزیک برامون کامنت کنید*
*اگر در متن یا لینک دانلود آهنگ مشکلی وجود داشت کامنت بذارید تا در اسرع وقت اصلاح کنیم*
*همچنین اگر در سایت آهنگ غیر مجاز یا غیر اخلاقی وجود داشت پیام بدید تا هرچه سریع تر حذف کنیم*

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

پس شما میگید بگیرمش

موزیک پلاس ››› ››› دانلود آهنگ پس شما میگید بگیرمش با بهترین کیفیت

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !