پست ویژه موزیک پلاس
تمامی فعالیت های سایت موزیک پلاس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دانلود آهنگ حميدرضا بابايی شکانی تو قلبم

شنوندگان عزیز اینک شنونده ی آهنگ پرطرفدار و جذاب ازخواننده نسل جوان حميدرضا بابايی بنام عمر بی حاصل از رسانه موزیک پلاس باشید

خاموش و سردم وگرده ای دردم
چنی شکانی دیوته تو قلبم
مانگ دلت بمری و ناو جوانی
عمر بی حاصل ای کاش بزانی

Dear audience, now listen to the new song from: Hamidreza Babaei In the name Omre Bi Hasel Be in the media  musicplus.ir

دانلود آهنگ حميدرضا بابايی شکانی تو قلبم

دانلود آهنگ حميدرضا بابايی شکانی تو قلبم

🔰

🔰

🔰

پخش آنلاین
دانلود آهنگ با کیفیت اورجینال [320] دانلود آهنگ با کیفیت خوب [128]

متن آهنگ شکانی تو قلبم حميدرضا بابايی

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

لحظه لحظه ی عمرم هر هامه یادی تو
لحظه لحظه ی عمرم بیم گرفتار تو
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
ای بیقراریمه نیردن اثر
ای بی وفایده نیردن ثمر
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
جور باخوانی عمرم هدر چی
دار امیدم و دسم درچی
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
درسه نیرمد و ناو ای دنیا
و شوند گردم و ناو او دنیا
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
هناسه ی سردم دل پر دردم
ای سرنوشته خاموش کرد قلبم
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
غمم بیوشمه پید ترسم بخنی
و زرده خنه گردم بجنگی
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
همیشه ی عالم منمو دردو غم
همیشه ی عالم تنیامو بی دنگ
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
و اول زانستم تو خدا نیری
رفیقم وتیا دیوت وفا نیری
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
تا هاتمه خوم دل گرفتار بی
غمو سیگارو درد همراه دلم بی
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
خدای بانی سر ظلمت زیاده
صدای ساز غم همراه صدامه
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
خاموش و سردم وگرده ای دردم
چنی شکانی دیوته تو قلبم
ভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভভ
مانگ دلت بمری و ناو جوانی
عمر بی حاصل ای کاش بزانی
━━━━━━━✦✗✦━━━━━━━━
*بازدیدکنندگان عزیز حتما نظرتونو در باره ی این موزیک برامون کامنت کنید*
*اگر در متن با لینک دانلود آهنگ مشکلی وجود داشت کامنت بذارید تا در اسرع وقت اصلاح کنیم*
*همچنین اگر در سایت آهنگ غیر مجاز یا غیر اخلاقی وجود داشت پیام بدید تا هرچه سریع تر حذف کنیم*

───┤⚡🎵📥🎵⚡├───

شکانی تو قلبم حميدرضا بابايی

موزیک پلاس ››› ››› دانلود آهنگ حميدرضا بابايی شکانی تو قلبم

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !